User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:board_selection

Kehitysalustan valinta

Suositeltu kehitysalusta

Suositeltu kehitysalusta MitsuRunnerille on Lolin D1 Mini (tunnetaan myös Wemos D1 Mininä).

  • Todettu luotettavaksi
  • Ohjeet kirjoitettu tälle
  • Ohjelmaan valmiiksi asetetut pinnit käyvät tälle, ei tarvitse muuttaa
  • 4.0.0 mallissa on USB-C-liitin (kuvassa), vanhemmissa malleissa micro-USB.

Vaihtoehtoisia kehitysalustoja

Täällä vertailua eri Wemos-alustoista: https://github.com/bbqkees/Wemos-the-Clone-Wars

Varoitus joidenkin Wemos-levyjen regulaattoreista

Joissakin Wemos D1 Mini Pro -levyissä on havaittu epävakautta. Laite saattaa jäädä pitkäksikin ajaksi vastaamattomaan tilaan, ja tällöin 3V3-jännite on tipahtanut jonnekin 1,5 voltin paikkeille. Näin tuntuisi käyvän helpommin kylmässä lämpötilassa. Tämän aiheuttajaksi on todettu vääränlainen LDO-regulaattori. Jos regulaattorissa (katso kuva) on merkintä “4B2K”, on kyseessä alitehoinen regulaattori, jonka maksimivirta on vain 150mA, kun näissä tulisi olla vähintään 300mA. Kondensaattorin (esim. 470µF) kytkeminen 3V3-pinnin ja maan välillä saattaa helpottaa tätä ongelmaa - muttei poista sitä kokonaan. Hyviä regulaattoreita ovat esimerkiksi merkinnällä “4A2D” tai “DE=A1D” olevat.

Kuvassa alimitoitettu LDO-regulaattori "4B2K" - TÄMÄ ON HUONO!

4B2K - huono regulaattori!

Aidon v4.0.0 Lolin D1 Minin regulaattorissa on merkintä "S2VD" - TÄMÄ ON HYVÄ!

S2VD = hyvä regulaattori!

Aidon v3.1.0 Lolin D1 Minin regulaattorissa on merkintä "S2TC" - TÄMÄ ON HYVÄ!

S2TC = hyvä regulaattori

fi/board_selection.txt · Last modified: 2024/02/04 11:42 by juu

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki