User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:opening_outdoor_unit

Ulkoyksikön avaaminen

Jos asennat kennon lämpötila-anturin suosituksen mukaisesti yläputkeen, tarvitsee allaolevasta ohjeesta suorittaa vain kohdat 1-7 (kuvat 1 ja 2).

Sammuta pumppu SEKÄ katkaise virta turvakytkimestä/sulakkeesta ennen kuin aloitat!

fi/opening_outdoor_unit.txt · Last modified: 2024/02/04 11:40 by juu

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki