User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:test_bench

Testipenkki

Tässä on esitetty yksi näkemys testipenkistä MitsuRunnerin testaamiseen.

Toiminta

 • Tehovastus R2 pitää huoneenlämmössä ulkolämpötila-anturin n. 37 asteen lämpötilassa.
 • Toiseen tehovastukseen R3 kytketään virta Mitsurunnerin releen kautta silloin kun se käskee pumpun sulattaa.
  • Tällöin kun ei olla sulattamassa, delta pääsee kapuamaan 14 asteen paikkeille, ja sulatuksen aikana -16 asteen paikkeille.
 • Seuravat arvot tierostosta constants.h pitää olla määritlty riittävän suuriksi (esim. yli 80) jotta sulatushuijaus ei kytkeydy pois päältä:
  • HEAT_EXCHANGER_MAX_TEMPERATURE
  • OUTDOOR_TEMPERATURE_TO_ENTER_OFF_STATE
  • OUTDOOR_TEMPERATURE_TO_EXIT_OFF_STATE
 • J1 kytketään MitsuRunner-adapteriin. J2 on dummy-liitin, jossa on oikosuljettuna pinnit 1⇔2 ja 3⇔4.

fi/test_bench.txt · Last modified: 2023/02/05 21:35 by puu

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki