User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:mitsu_status

MitsuRunnerin toiminnan seuranta

MitsuRunnerin toimintaa voi seurata sen ulkoiselle palvelimelle (oletusarvoisesti IoT-Guru) lähettämistä tiedoista. Seurattavien parametrien ”topic”it on määriteltävä sekä (IoT-Guru) palvelimelle että MitruRunnerin ”platform.yaml” tiedostoon. Tietoa IoT-Gurusta ja “topic”ien määrittelystä täällä MitsuRunner & IoT-GURU. IoT-Gurun raportoituja tietoja voit kätevästi seurata myös Android IoT Guru sovelluksella.

  • topic_heatexchanger: ulkoyksikön kennon lämpotila
  • topic_outdoor: ulkoilman lämpötila
  • topic_delta: ulkoilman ja ulkoyksikön kennon lämpötilan erotus
  • topic_state: MitsuRunnerin toimintatila: Alla taulukkossa Mitsurunnerin tilat ja niitä vastaavat numeroarvot, taulukon alapuolella vastaavat tilat ja tilasiirtymät tilakaaviomuodossa.
ST_RESET = -4
ST_OFF = -3
ST_DEFROSTING_STARTED = -2
ST_HEATING_MIN_TIME = -1
ST_IDLE = 0
ST_TEMP_EXCEEDED = 1
ST_TEMP_EXCEEDED_TEMP_DECREASING = 2
ST_START_DEFROSTING = 3

  • topic_rssi: Mitsurunnerin näkemä wifi-signaalin voimakkuus. Luotattava toiminta tarvitsee >-80 dBm signaalitason
  • topic_outdoor_errors: outdoor-lämpötila-anturin epäonnistuneiden mittausten lukumäärälaskuri
  • topic_exchanger_errors: exchanger-lämpötila-anturin epäonnistuneiden mittausten lukumäärälaskuri
 MitsuRunnerin käynnistyessä laskureilla on arvo 0, havaittu lukuvirhe kasvattaa vastaavaa laskuria yhdellä.   
 Kun laskuri saavuttaa arvon 1000 laskurille asetetaan arvo 10 ja virheiden laskenta jatkuu tuosta arvosta.
 Jos anturilta ei saada yhtään kelvollista lukemaa, virhelaskuri saavuttaa arvon 1000 noin 80 minuutin välein.
 1-W väylään kytketyt DS18B20 anturit ovat melko herkkiä häiriöille, satunnaiset virheet eivät häiritse
 MitsuRunnerin toimintaa.
fi/mitsu_status.txt · Last modified: 2023/05/09 20:12 by 84.248.202.105

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki