User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:instructions_hw

MitsuRunner-laitteiston asennus

Kytkennät tulee suorittaa valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta. Kytkentöjen tekijä on asennuksista vastuussa. Tämän sivun tekijät eivät ota mitään vastuuta.

Katso ohje ulkoyksikön avaamiseen.

Tarvikkeet

Tarvikelistaus ESP-kehitysalustalle toteutettuna. Sonoff-toteutuksen tarvikelistaus on omalla sivullaan.

 • 1x ESP32 tai ESP8266 -pohjainen kehitysalusta, esim. WeMos D1 Mini
 • 1x USB-virtalähde
 • 1x rele. Wemos D1 Mini Relay Shield on suoraan yhteensopiva
 • 2x vesitiivis DS18B20-lämpötila-antureita. Yhden metrin pituinen johto riittää helposti.
 • 1x 4k7 (4700 ohm) vastus - lämpötila-antureiden pull-upiksi 1-wire-väylään
 • 1x 33k (33000 ohm) vastus - kytkettäväksi sulatusanturin tilalle
  • Jos tilaat valmiin johtoadapterin, et tarvitse 33k-vastusta erikseen
 • Sopivan kokoinen kotelo ulkokäyttöön, kts. ohjeen loppu
 • Todennäköisesti: 2-3 kpl Wago-liittimiä

Kytkentäkaavio

Mitsurunner-adapteri sisältää osat “33k huijausvastus”, “uusi pistoke” ja “uusi pistoke”).

Lohkokaavio


Anturien asennus

MitsuRunner tarvitsee kaksi lämpötila-anturia toimiakseen:

 • Ulkoyksikön kennon (outdoor heat exchanger) lämpötila-anturi
 • Ulkoilman (outdoor) lämpötila-anturi

Kennoanturin asennus

Parhaaksi todettu paikka kennon lämpötilaa mittaavalle anturille on ulkokennon putkistossa siellä missä sijaitsee MUZ-LN-lämpöpumpun oma “outdoor heat exchanger temperature thermistor” (ks. kuva alla). Ohjeessa tähän putkeen viitataan termillä yläputki.

Yläputkeen pääsee käsiksi avaamalla ulkoyksikön kotelon. Putken alapuolella on hitsattu/juotettu kotelo ILP:n omaa anturia varten. Mitsurunnerin anturi kiinnitetään tämän kotelon kylkeeen vähintään kahdella nippusiteellä.

Huomioitavaa asennuksessa:

 • Hyvä kontakti anturin ja kuparin välillä on tärkeää, jotta anturi mittaa putken lämpötilaa eikä ympäröivän ilman lämpötilaa.
 • Kuvan anturissa itse anturi sijaitsee metallisen kotelon kärkiosassa. Tästä syystä metallikotelon kärjen pitäisi olla mahdollisimman lähellä putkea.

Anturin toimintaa voi hieman parantaa eristämällä sitä muulta kuin putkea koskettavalta osalta. Tähän soveltuu hyvin liimapintainen vaahtomuovi. Esimerkki asennuksesta vaahtomuovia käyttäen:


Esimerkki huonosta asennuksesta: Anturi on putken päällä kiinni ja vain yhdellä nippusiteellä. Lisäksi anturin kärki on reilusti yli putkesta. Ei näin!


Ulkolämpötila-anturin asennus

Huomioitavaa anturin asennuksessa:

 • Anturin on tarkoitus mitata ulkoyksikön imemää ilmaa, joten sen on hyvä olla ulkoyksikön läheisyydessä.
 • Anturi on syytä sijoittaa siten, ettei aurinko pääse paistamaan siihen suoraan koska tämä sekoittaa mittaustuloksia ja aiheuttaa mm. tarpeettomia sulatuksia.
 • Anturi ei saa myöskään olla kiinni kennossa, sillä sen tarkoitus on mitata ilman - ei kennon - lämpötilaa.

Tässä esimerkissä anturi on laitettu roikkumaan ulkoyksikön kennon taakse:Johtoadapterin asennus

MitsuRunner-adapteri kytketään liittimen tilalle:

Liitin irroitetaan painamalla lukitusklipsiä ja kääntämällä meisseliä:

MitsuRunner-adapteri laitetaan alkuperäisten uros- ja naarasliitinten väliin mukaisesti. Kuvassa vanhemman mallin (B) adapteri. Adapterin terminaalit NC, COM ja NO kytketään MitsuRunnerin releen vastaaviin terminaaleihin.

Adapteriversio kiinteillä johdoilla:MitsuRunnerin asennus

MitsuRunner on hyvä sijoittaa koteloituna kompressorin yläpuoliseen tilaan laitteen muun elektroniikan joukkoon:

MitsuRunnerin virtalähteen voi laittaa samaan koteloon MitsuRunnerin kanssa:

230V virransyöttö voidaan ottaa esim. haaroittamalla johdot Wago-liittimillä:

fi/instructions_hw.txt · Last modified: 2024/06/18 14:23 by puu

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki