User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:instructions_sonoff

Sonoff TH Elite - asennusohjeet

Ostoslista:

 • Sonoff ET Elite (THR316D, myös 20A kestävä THR320D käy )
 • nastarima
 • RJ9-haaroitinkaapeli
  • anturien haaroituksen voi tehdä myös kiinteästi juottamalla
 • 2kpl roiskevedenkestävää DS18B20 anturia (Rj9-liitännällä)
  • NOTE: Anturista WTS10 on poistettava johdossa oleva “mokkula”
 • johtosarja by @puu tai 33kOhm vastus ja pari metriä sähköjohtoa
 • verkoliitäntäjohto (tyyppi sen mukaan mistä Sonoff ottaa sähkönsä)

Mitsurunnerin käyttöönotto Sonoff_Elite ympäristössä:

Koska Sonoff:ssa ei ole USB-liitäntää flashays tehdään erillisellä adapterilla, Adapterin liittämiseksi täytyy Sonoff:iin juottaa sopivat liitinnastat.

USB-flashays (tarvitsee tehdä vain yhden kerran) on helpompi tehdä ennen verkkojännitejohdon kytkemistä Sonoffiin. Yksityiskohtaisia ohjeita löytyy verkosta hakusanalla “sonoff th elite flashing”.

Lataa Mitsurunner GitHubista https://github.com/VeliML/MitsuRunner - paina `CODE` ja `Download ZIP`

 • Pura paketti aiemmin luomaasi työhakemistoon
 • Aja käyttöjärjestelmästäsi riippuen joko init.bat (Windows) tai init.sh (Unix-pohjaiset) luokaksesi secrets.yaml -tiedoston

Editoi secrets.yaml tiedostoa

 • Wifi parametrit ja OTA-password
 • Määrittele Manual_ip-asetukset:
  • static_ip: (ip-osoite, jolla laite kytkeytyy kotiverkkoon)
  • gateway: (ip-osoite jolla kotiverkkosi kytkeytyy kotiverkon ulkoverkkoon)
  • Näet kotiverkkosi käyttämän Gateway-ip:n Windows-komentokehotteella “ipconfig”
 • Ota käyttöön web-serveri poistamalla #-merkit rivien alusta (rivit web_server: ja port: 80)
 • Poista IoT-Guru MQTT serveri käytöstä lisäämällä #-merkit IoT-Guru MQTT määritysrivien alkuun
 • Ota käyttöön test.mosquitto.org-MQTT serveri poistamalla #-merkit testserverin määritysrivien alusta

Editoi mitsurunner.yaml tiedostoa

 • valitse käyttöön platform_elite.yaml
 • valitse kumpaa Dallas-tiedostoa käytät
  • dallas_hub.yaml käyttäminen vähentää mitsurunner resetejä mutta ei salli ylimääräisiä Dallas-antureita
 # Select used platform (Wemos or Sonoff TH Elite)
 #<<: !include platform_wemos.yaml
 <<: !include platform_elite.yaml 
  
 # Select configuration of Dallas sensors
 packages:
 # device_base: !include dallas_basic.yaml # basic-configuration
  device_base: !include dallas_hub.yaml # separate Dallas-hubs for minimize resets

Liitä Dallas-anturit paikoilleen. Komennolla “esphome run mitsurunner.yaml” käännä ja lataa mitsurunner-ohjelma Sonoff Eliteen (ensimmäinen lataus täytyy tehdä USB:n kautta, seuraavat voi tehdä myös OTAna).Bootin jälkeen mitsurunner alkaa tulostaa trace-logi. Login alussa voit nähdä liitettyjen Dallas-antuteiden IDt (ota talteen)

 Log-esimerkki jossa näkyy Dallas-ID:t oheisessa kuvassa.

Päivitä löydetyjen Dallas-antureiden ID:t platform_elite.yaml tiedostoon, käännä ja lataa päivitetty ohjelma Mitsurunneriin

Toiminnan todentaminen:

 • Tarkista trace-logista (joko ESPHome-näytöltä tai Web-selaimelta)
  • Mitsurunner on kytkeytynyt kotiverkkoosi
  • Mitsurunner on kytkeytynyt MQTT-serveriin
  • Menemällä selaimella Mitsurunnerin IP-osoitteeseen näet mitsurunnerin tilan.
  • “Relay - defrost prevention” kytkmen tilaa vaitamalla voi testata releen toiminnan.
  • Merkitse kumpi Dallas-anturi mittaa “outdoor”-lämpötilaa.

Sonoff:n näytöllä vuorottelee lämpötila ja status

Lämpötilanäyttö:
ylärivi: heat_exchanger_temp lämpötila
alarivi: outdoor_temp lämpötila

Statusnäyttö:
ylärivi: RSSI-taso
alarivi: Dallas-lukuvirheiden summa

,

IoT-Gurun käyttöönotto: katso https://mitsurunner.com/doku.php?id=fi:iot_guru

 • Editoi secrets.yaml_tiedostoa poistamalla test.mosquitto.org-MQTT käytöstä ja ottamalla IoT-Guru käyttöön
 • Editoi platform_elite.yaml tiedostoa päivittämällä sinne määrittelemäsi IoT-Guru topicit
 • NOTE1: Jos käytät OTA-yhteyttä ja IoT-Gurua trace-log ei tulostu näytölle. Voit kuitenkin nähdä login menemällä selaimella mitsurunnerin IP-osoitteeseen. Turhien ESPHome-poikkeamailmoitusten välttämiseksi ohjelma kannatta kääntää komennolla.
  esphome run --no-logs mitsurunner.yaml

NOTE2: Latauksen jälkeen Sonoff Elite saattaa joskus jäädä “boot-loop” tilaan jossa ohjelma ei käynnisty ja trace-logiin tuleen jatkuvasti virheilmoituksia. Kokeile korjata tilanne poistamalla työhakemistosta .esphome- ja .gitignore-tiedostot ja tämän jälkeen kääntämällä ja lataamalla mitsurunner.yaml uudestaan

Sonoff asennus lämpöpumppuun:

Katso kohta “laitteiston asennus”. Varmista että kytket releen johdot oikein !

,

fi/instructions_sonoff.txt · Last modified: 2024/04/08 18:05 by 84.248.96.53

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki