User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:instructions_sw

ESPHome-asennusohje (Windows)

NOTE: Mitsurunner ei toimi uusimman Esphome-kääntäjän kanssa. Ongelmaan selvitellään.Ennekuin päivitys saadaan GitHubiin käytä vanhempaa Esphome-versiota. Tämän saata asennettua Windows koneelle cmd shell komennolla: pip3 install esphome==2024.5.5

Asenna ESPHome-kehitysympäristö Windows-koneelle

 • ESPHome käyttää Python'ia, joten lataa ja asenna tarvittaessa osoitteesta https://python.org/
 • Avaa Windowsin “komentokehote” ja asenna ESPHome antamalla komento: pip3 install esphome

Lisäohjeita täältä: https://www.esphome.io/guides/getting_started_hassio.html

⇒ ESPhome asentuu (asennuksessa mahdollisesti tulevista WARNINGeista ei tarvitse välittää) Nyt kehitysympäristö on koneellasi ja voit sulkea “komentokehotteen”.

Testaa kokoamasi laite “hw_check”-ohjelmalla: https://github.com/VeliML/MitsuRunner/tree/separate_dallas_config/hw_check

 • Talleta “hw_check.yaml”-tiedosto haluamaasi työhakemistoon
 • Muokkaa tiedostoon kotiverkkosi WiFi-parametrit sekä OTI password
 • Tarkista että lämpöantureiden ja rele-ohjauksen PIN-määritykset vastaavat tekemääsi kytkentää
 • Kytke kokoamasi laite USB-liitännällä Windows-koneeseesi
 • Avaa Windows-komentokehote, siirry työhakemistoon (komento “cd” ja kansion polku). Anna komento “esphome hw_check.yaml run”

Jos käännös menee OK, ohjelma kysyy lataustapaa (USB vai OTI). Valitse USB. ⇒ koodi asennetaan laitteelle USB:n kautta

!! Jos lataus ei onnistu tarkista että Windows-koneellesi on asennettu USB-ohjain WeMos_D1:lle

HW_check'in asennuksen jälkeen tarkasta:

 • Rele naksuu (0.5 sek ON 5 sek välein)
 • Tietokoneen ruudulle tulostuu logi josta näkyy
 • * Laite on kytkeytynyt kotiverkkoosi
 • * DS18B20 lämpötila-antureiden ID-tunnukset - kirjaa ylös, tarvitset näitä myöhemmin - ja mitatut lämpötilat
 • Testaa myös OTI-päivitys antamalla “esphome mitsurunner.yaml run” uudelleen, mutta valitse nyt lataustavaksi OTI

ESPHome asennusohje (Linux)

Linux-käyttäjänä osaat varmasti hakea itse ohjeet internetistä ;)
Ohje ESPhomen asennukseen: https://esphome.io/guides/installing_esphome.html#linux Katso muut ohjeet yltä.


MitsuRunner-ohjelmiston asennusohje Wemos D1 Mini laitteeseen

 • Hae Mitsurunner ohjelma osoitteesta https://github.com/VeliML/MitsuRunner , valitse siltä “CODE” valinnan alta “Download ZIP”
  • ⇒ Pakattu Mitsurunner-paketti latautuu koneellesi
 • Pura paketti haluamaasi työhakemistoon
 • Editoi mitsurunner.yaml tiedostoa valitsemalla kumpaa Dallas-tiedostoa käytät
  • dallas_hub.yaml käyttäminen vähentää mitsurunner resetejä mutta ei salli ylimääräisiä Dallas-antureita
 # packages:
   #device_base: !include dallas_basic.yaml # basic-configuration
   device_base: !include dallas_hub.yaml # separate Dallas-hubs for minimize resets
 • Editoi secrets.yaml-tiedostoa
  • Määrittele wifi-verkkosi parametrit “ssid” ja “password”
  • Määrittele Manual_ip-asetukset:
   • static_ip: (ip-osoite, jolla laite kytkeytyy kotiverkkoon)
   • gateway: (ip-osoite jolla kotiverkkosi kytkeytyy kotiverkon ulkoverkkoon)
   • näet kotiverkkosi käyttämän Gateway-ip:n Windows-komentokehotteella “ipconfig”
  • Määrittele haluamasi OTA-password
  • Ota käyttöön web-serveri poistamalla #-merkit rivien alusta (rivit web_server: ja port: 80)
  • Määrittele MQTT-server yhteys, jos käytät IoT-Gurua katso ohjeet https://mitsurunner.com/doku.php?id=fi:iot_guru
 • Editoi platform_wemos.yaml-tiedostoa:
  • Määrittele DS18B20-antureiden ID:t (jotka kirjasit ylös hw_check-ohjelmaa käyttäessäsi)
  • Tarkista ja tarvittaessa muuta lämpöantureiden ja rele-ohjauksen PIN-määrittelyt vastaamaan kytkentääsi
  • Määrittele MQTT-topicit, jos käytät IoT-Gurua katso ohjeet https://mitsurunner.com/doku.php?id=fi:iot_guru
 • Ohjelman kääntäminen ja lataaminen:
  • Jos Mitsurunner on kytketty USB_kaapelilla käännä ja asenna Mitsurunner koodi laitteesesi komennolla “esphome run mitsurunner.yaml”. Ohjelman käynnistyttyä trace-log tulostuu USB-yhteyden kautta näytölle
  • Jos käytät OTA-yhteyttä ja IoT-Gurua trace-log ei tulostu näytölle. Voit kuitenkin nähdä login menemällä selaimella mitsurunnerin IP-osoitteeseen. Turhien ESPHome-poikkeamailmoitusten välttämiseksi ohjelma kannatta kääntää komennolla.
  esphome run --no-logs mitsurunner.yaml
 • Toiminnan todentamien:
  • Tarkista trace-logista (joko ESPHome-näytöltä tai Web-selaimelta)
   • Mitsurunner on kytkeytynyt kotiverkkoosi
   • Mitsurunner on kytkeytynyt MQTT-serveriin
   • DS18B20-lämpötila-antureiden lämpötilat ovat oikein
  • Tarkista että määrittelemäsi topicit päivittyvät IoT-Guruun

NOTE1: Voit testata mitsurunnerin toimintaa ilman IoT-Gurua ja saat trace-login näkyviin OTA-yhteydellä editoimalla secrets.yaml-tiedostoa

 • poista IoT-Guru MQTT serveri käytöstä lisäämällä #-merkit IoT-Guru MQTT määritysrivien alkuun
 • ota käyttöön test.mosquitto.org-MQTT serveri poistamalla #-merkit testserverin määritysrivien alusta

NOTE2: Latauksen jälkeen Wemos D1 Mini saattaa joskus jäädä “boot-loop” tilaan jossa ohjelma ei käynnisty ja trace-logiin tuleen jatkuvasti virheilmoituksia. Kokeile korjata tilanne poistamalla työhakemistosta .esphome- ja .gitignore-tiedostot ja tämän jälkeen kääntämällä ja lataamalla mitsurunner.yaml uudestaan

fi/instructions_sw.txt · Last modified: 2024/07/10 21:10 by 84.231.131.178

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki