User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:indoor_thermistor

Sisäyksikön LN-MSZ lämpötila-anturin siirto kotelon ulkopuolelle

Anturiin pääsee käsiksi näin:

  1. Irrota etulevy.
  2. Irrota ulommat ilmanohjaimet sekä niiden takana oleva muoviosa (kahdella ruuvilla).
  3. Avaa kaksi kiinnitysruuvia, jotka pitävät kiinni ensimmäisessä kuvassa irrotettavissa olevaa muoviosaa.
  4. Vedä muoviosa pois.

Anturi irrotettuna:

Kuvassa anturin mustaa johtoa on jatkettu ja johto menee takaa ulkoyksikön oikealle puolelle. Kuvassa näkyy kutistesukka jatkoksen päällä, heti kohta liittimen jälkeen:

fi/indoor_thermistor.txt · Last modified: 2024/02/18 12:02 by puu

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki