User Tools

Site Tools


Translations of this page:

fi:start

Language select: ENGLISH | FINNISH

MitsuRunner Wiki

Tervetuloa MitsuRunnerin wiki-sivustolle. Tänne on kootaan MitsuRunner-projektista. Olet tervetullut ottamaan osaaa sivuston tekemiseen.

  • Sivustoa ylläpidetään vapaaehtoistyönä.
  • Sivuston ylläpitäjä ei ota minkäälaista vastuuta sivun sisällöstä.
  • Asennukset tulee tehdä valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta noudattaen paikallisia lakeja ja säädöksiä.
  • Jos teet jotain sivuston ohjeiden mukaan, olet itse vastuussa mahdollisista seurauksena syntyvistä vahingoista.
  • Ilmaläpöpumpun takuu saattaa raueta näiden muutosten tekemisen seurauksena.

Mikä on MitsuRunner?

MitsuRunner on laite, jolla saat Mitsubishi Electronics LN-sarjan ilmalämpöpumpun lämmitysajat järkevämmiksi. Sulatukset tehdään silloin kun sulatustarvetta on, eikä Mitsubishin omalla kömpelön reaktiivisella “sumealla logiikalla”, joka saattaa sulattaa 40 minuutin välein vaikka tarvetta ei olisi.

Lisää MitsuRunnerin hyödyistä

MitsuRunnerin toimintaperiaate

MitsuRunner huijaa ilmalämpöpumpun ohjelmistoa kytkemällä tilapäisesti 33kΩ vastuksen lämpöpumpun sulatusanturin (Defrost Thermistor R61) tilalle. Normaalisti tämä anturi mittaa ulkoyksikön kennon lämpötilaa. Huijaus saa ohjelmiston uskomaan että ulkokennon lämpötila on noin +2 °C - tässä lämpötilassa pumpun oma logiikka ei koskaan sulata.

MitsuRunner mittaa koko ajan todellista sulatustarvetta. Se mittaa kahdella lämpötilaanturilla ulkoyksikön kennon ja ulkoilman lämpötilaeroa (delta). Kun lämpötilaero on riittävän suuri, MitsuRunner poistaa huijauksen käytöstä ja pumppu sulattaa (mikäli sen sulatusehdot täyttyvät). Näin toimimalla, siis ilman ylimääräisiä sulatuksia, lämpöpumppu lämmittää huomattavasti paremmin, paljon pidempään.

Lisää aiheesta


Sivun käyntilaskuri: 242

fi/start.txt · Last modified: 2024/05/17 12:39 by puu

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki